HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

Showing all 4 results

 • MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 5M3/H

  189.000.000 

  Giá đã bao gồm trọn gói hệ thống, cụ thể: Module xử lý nước thải sinh hoạt tích hợp; Bể chứa nước thải; Chi phí thiết bị dùng trong hệ thống; Chi phí vận chuyển, lắp đặt hệ thống; Chi phí nuôi cấy vi sinh khởi động hệ thống; Chi phí phân tích mẫu; Chi phí đào tạo vận hành; Chi phí bảo hành, bảo trì;
  Mua hàng
 • MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 10M3/H

  219.000.000 

  Chi phí đã bao gồm trọn gói hệ thống, cụ thể: Module xử lý nước thải sinh hoạt tích hợp; Bể chứa nước thải; Chi phí thiết bị dùng trong hệ thống; Chi phí vận chuyển, lắp đặt hệ thống. Chi phí nuôi cấy vi sinh khởi động hệ thống. Chi phí phân tích mẫu. Chi phí đào tạo vận hành Chi phí bảo hành, bảo trì
  Mua hàng
 • MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 15M3/H

  269.000.000 

  Chi phí đã bao gồm trọn gói hệ thống, cụ thể: Module xử lý nước thải sinh hoạt tích hợp Bể chứa nước thải Chi phí thiết bị dùng trong hệ thống Chi phí vận chuyển, lắp đặt hệ thống Chi phí nuôi cấy vi sinh khởi động hệ thống Chi phí phân tích mẫu Chi phí đào tạo vận hành Chi phí bảo hành, bảo trì
  Mua hàng
 • MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 20M3/H

  299.000.000 

  Chi phí đã bao gồm trọn gói hệ thống, cụ thể: Module xử lý nước thải sinh hoạt tích hợp; Bể chứa nước thải; Chi phí thiết bị dùng trong hệ thống; Chi phí vận chuyển, lắp đặt hệ thống; Chi phí nuôi cấy vi sinh khởi động hệ thống; Chi phí phân tích mẫu; Chi phí đào tạo vận hành; Chi phí bảo hành, bảo trì;
  Mua hàng