Bảo dưỡng bảo trì hệ thống xử lý nước thải đúng cách như thế nào?

Bảo dưỡng bảo trì hệ thống xử lý nước thải đúng cách như thế nào?

Hệ thống xử lý nước thải là một quy trình công nghệ được kết hợp từ nhiều nền tảng kiến thức chuyên môn khác nhau. Bao gồm công nghệ xử lý hóa học, sinh học hoặc kết hợp cả hai. Hệ thống xử lý nước thải còn kết hợp nhiều thiết bị, đường ống công nghệ, điện điều khiển,…  Vì vậy cần duy trì hệ thống …

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT MAY

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT MAY

Tên dự án Vận hành Hệ thống xử lý nước thải Công suất Hệ xử lý nước thải công nghiệp : 10m3/ngày Hệ xử lý nước thải sinh hoạt : 210m3/ngày Địa chỉ Huyện Nông Cống, Thanh Hóa Ngày nay, các Công ty sản xuất giày dép ở Việt Nam được thành lập không chỉ để đáp ứng nhu cầu sản xuất …

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY MAY

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI CÔNG TY MAY

Tên dự án Hỗ trợ vận hành Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công suất 150m3/ngày Địa chỉ Hậu Lộc, Thanh Hóa Việt Nam là nước đang phát triển có nguồn nhân lực dồi dào và giá rẻ. Vì vậy có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn Việt Nam để sản xuất hàng hóa. Trong đó ngành may mặc …

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY

Tên dự án Vận hành Hệ thống xử lý nước thải Công suất Hệ xử lý nước thải công nghiệp : 10m3/ngày Hệ xử lý nước thải sinh hoạt : 450m3/ngày Địa chỉ Nông Cống, Thanh Hoá Nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở sản xuất giầy dép da với đặc trưng nguồn nước thải  có độ màu, các …