DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT MAY

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT MAY

Tên dự án Vận hành Hệ thống xử lý nước thải Công suất Hệ xử lý nước thải công nghiệp : 10m3/ngày Hệ xử lý nước thải sinh hoạt : 210m3/ngày Địa chỉ Thôn 9, Xã Tế Thắng, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa Ngày nay, các Công ty sản xuất giày dép ở Việt Nam được thành lập không chỉ để đáp …

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY

DỰ ÁN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY

Tên dự án Vận hành Hệ thống xử lý nước thải Công suất Hệ xử lý nước thải công nghiệp : 10m3/ngày Hệ xử lý nước thải sinh hoạt : 450m3/ngày Địa chỉ Cụm công nghiệp thị trấn Nông Cống, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá Nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở …