Ô nhiễm không khí: Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2020

Trước thực tế dân số ngày càng tăng trong khi đất đai “không nở ra”, người dân các thành phố lớn như Hà Nội …