Việt Nam đặt mục tiêu không rác thải nhựa ở khu du lịch

Việt Nam đặt mục tiêu không rác thải nhựa ở khu du lịch

Chính phủ ra kế hoạch đến 2030 sẽ giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và không phát sinh rác thải nhựa ở các khu du lịch ven biển. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 để thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế về việc …

Hệ sinh thái là gì? Vai trò của hệ sinh thái rừng trong môi trường

Hệ sinh thái là gì? Vai trò của hệ sinh thái rừng trong môi trường

Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các quần thể sinh sống và phát triển cùng nhau trong quần xã, các quần thể này tương tác và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Để hiểu rõ hơn hệ sinh thái là gì và hệ sinh thái rừng có vai trò như thế nào thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé! 1. Hệ sinh thái …